Våre kunder


Våre kunder er spredt over flere bransjer, men felles for alle er viljen til ha orden i eget hus når det gjelder Kvalitetssystemer og Helse, miljø og sikkerhet og å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Risikovurderinger er et relativt nytt fokus for bedrifter og organisasjoner, men blir mer og mer aktuelt i disse dager. Ved å vite hvor risikoen er størst i et foretak kan en sette i verk tiltak som kan ha stor betydning både for miljø, HMS, Kvalitet og ikke minst for økonomien og bunnlinjen for et foretak.


Nye klienter:


Vi har flere foretak innenfor bygg og anlegg som jobber sammen med Quality System Manager AS for å forbedre sitt KHMS-verktøy for å være forberedt på å tilfredsstille lover og forskrifter, miljø, markedskrav og egne ansatte.


Noen av våre kunder:

  • Finnmark ressursselskap AS, Kvalsund
  • Kvalsund maskin og transport AS, Kvalsund
  • Hammerfest parkering KF
  • Holmgrens Sjøservice AS (undervannsentreprenør)
  • ABUS Entreprenør AS, Kjøllefjord
  • Den Norske Kirke, Hammerfest
  • Kvalsundkroa, Kvalsund
  • Hammerfest Bilskade og Lakk AS, Hammerfest


Våre samarbeidspartnere


Seniorkonsulent for skip og fiskeri:


lokalisert i Tromsø og er master i økonomi, fiskeri og har sertifikat som Quality Auditor, Quality system manager og har bred erfaring med KHMS innenfor skipsfart og fiskefartøy. Han har også sertifikat som maskinmester og kan drift av større fiskefartøy.


Seniorkonsulent i KHMS og ledelse:


er lokalisert i Bergen og er Master i ledelse og har bred erfaring med veiledning og revisjon av KHMS.


Seniorkonsulent i KHMS og brannvern:


er lokalisert i Hammerfest og er utdannet som brannmester og har lang erfaring i brannforebyggende arbeid og gjennomført en rekke revisjoner innenfor HMS og brannforebyggende revisjoner________________________________________________________________


Quality System Manager AS                               Telefon : +47 41907213                                      Org.nr. 999 593 836

Storbuktveien 28                                                 E-post : post@qsm.no   

9620 Kvalsund