Kvalitetssystemer og revisjon


Kvalitetssystemet angir ikke kvaliteten på selve produktet eller tjenesten. Det dokumenterer hvorvidt faste rutiner er benyttet i prosessen for å fremstille produktet eller tjenesten, og setter standarder for å oppdage og rapportere avvik.


Hovedprinsippet i et kvalitetssystem er at produktet eller tjenesten skal ha lik prosesskvalitet, altså følge like standarder og prosedyrer hver gang.


Kvalitetssystemet innfører blant annet krav om: Undersøkelser av kunder, marked og leverandører.

Opplæring og planlegging av ansattes ansvarsområder. Avvikshåndtering: feil skal oppdages, rettes, dokumenteres og systematiseres.


Fra forebyggende tiltak via evaluering av "Er det vi gjør bra?” til korrigerende tiltak.

Interne og eksterne revisjoner: "gjør vi det vi har sagt vi skal gjøre?".


Ledelsens gjennomgang: strategi og mål for virksomheten. Kontinuerlig forbedring av prosesser.

Effektiv ressursstyring av mennesker, utstyr og infrastruktur.


Andre viktige prinsipper er:

Engasjement fra ledelsen etter et felles målbilde for firmaet. Det forutsetter aktiv deltagelse og forpliktelse hos ansatte uten unntak.

Beslutninger tas basert på faktiske hendelser – ikke lenger aksept for løse antakelser.

Gjennomføre risiko-vureringer før og under prosessene.________________________________________________________________


Quality System Manager AS                               Telefon : +47 41907213                                      Org.nr. 999 593 836

Storbuktveien 28                                                 E-post : post@qsm.no   

9620 Kvalsund