Produkter


 • Ny revidering av ISO-9001-2015. Oppdatering og tilpasning.
 • Risikovurdering/risikoanalyse : mer fokusert i ny revidert standard
 • Kvalitetssystemer og revisjon
 • Eksternrevisjoner - bistand: Mattilsynet, Arbeidstilsynet og andre
 • Intern-kontroll/-revisjon.  Bør utføres av andre enn egen organisasjon.
 • Helse- miljø- sikkerhet (HMS)
 • Risikovurdering/Risikoanalyse
 • Kvalitetssystemer og revisjon
 • Sertifisering - bistand


 

Vi har erfaring fra følgende bransjer:


 • Renovasjon. Innsamlig og bearbeiding.
 • Flyplassdrift
 • Bygg- og anleggsbransjen
 • Elektronisk virksomhet
 • Offentlig og privat forvaltning
 • Økonomi og administrasjon
 • Ledelse av organisasjonen
 • Veiledning og revisjon av KHMS for fiskefartøy
 • Veiledning og revisjon etter brannforskrifter
 • Revisjon av fiskefartøy fra 10,35 til 15 meter
 • Revisjon fra offentlige tilsyn________________________________________________________________


Quality System Manager AS                               Telefon : +47 41907213                                      Org.nr. 999 593 836

Storbuktveien 28                                                 E-post : post@qsm.no   

9620 Kvalsund