Våre ressurser


Daglig leder og seniorkonsulent Jan Sundby er lokalisert i Kvalsund/Hammerfest, er siviløkonom med spesialutdanning med diplom som Risk Manager (RM) fra QMA og internasjonalt kompetansesertifikat/akkrediterte sertifikater som kvalitetsleder (QSM), kvalitetsrevisor (QA) fra EOQ/NFKR. 

Vi har erfaring med KHMS som revisor og veileder i Avinor, Telenor, kommunale foretak, interkommunale selskap og private foretak.


Vi har erfaring fra fiske-oppdrett, flyplassdrift, salg, anleggsbransjen, elektronisk virksomhet, offentlig og privat forvaltning, økonomi og administrasjon, gjennom oppbygging og revisjon av KHMS (kvalitetssystem, helse - miljø - sikkerhet)


Quality System Manager AS med samarbeidspartnere kan være din medspiller for ditt foretak eller organisasjon ved og

 • Være en pådriver i arbeidet med å nå selskapets mål for KHMS (Kvalitet og Helse Miljø og Sikkerhet)
 • Risiko-vurderinger i hele prosessen
 • Bidra til null skader som et overordnet mål
 • Bidra til å skape tillit hos kunder og trygghet hos organisasjonens ansatte
 • Følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer.
 • Bistå i oppstarten av kontrakter/prosjekter med å få etablert gode KHMS-rutiner
 • Bistå i arbeidet med at krav i lover/forskrifter og kvalitetsstandarder blir etterlevd
 • Sørge for erfaringsutveksling og forbedringsarbeid innenfor KHMS
 • Gjennomføre revisjoner og granskninger.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av opplæring og informasjon om KHMS
 • Bidra aktivt i interne fora som vedrører KHMS
 • Bidra til å heve fokus på ansvar for foretakets KHMS-rapport og oppfølging av KHMS-resultater
 • Bidra til å utvikle foretakets HMS-politikk og Kvalitetspolitikk
 • Bistå i utvikling, vedlikehold og oppfølging av selskapets ledelses- og styringssystem innenfor Kvalitet, HMS og risikovurderinger
 • Registrere og vedlikeholde/oppdatere ditt selskap i Achilles JQS________________________________________________________________


Quality System Manager AS                               Telefon : +47 41907213                                      Org.nr. 999 593 836

Storbuktveien 28                                                 E-post : post@qsm.no   

9620 Kvalsund