Miljøfyrtårn


Vi har trekt oss fra samarbeidet med Miljøfyrtårn


Vi vurderer Miljøfyrtårn å være utdatert. De klarer ikke å utvikle seg og er bare ute etter å trekke penger ut av sertifisørene ved helt urimelig krav.


For øvrig viser vi til en mer utfyllende beskrivelse i vår hjemmeside om internkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven, risikooversikt og kvalitetssystemer.


For å utvikle miljø anbefaler vi å ta i bruk kvalitetssystem etter ISO-9000-serien med tilhørende standarder________________________________________________________________


Quality System Manager AS                               Telefon : +47 41907213                                      Org.nr. 999 593 836

Storbuktveien 28                                                 E-post : post@qsm.no   

9620 Kvalsund