Hva kan vi levere?


Quality System Manager AS kan være din foretrukne partner til å gjennomføre intern-revisjon og eksternrevisjon. Hvis du har et Kvalitets- og HMS-system fra før og ønsker å revidere din leverandør, kan vi hjelpe deg med det.

Dersom du ønsker å bygge opp ditt eget Kvalitets- og HMS-system kan vi gjøre det også.     

Våre produkter

 • Ny revidering av ISO-9001-2015. Oppdatering og tilpasning.
 • Risikovurdering/risikoanalyse : mer fokusert i ny revidert standard
 • Kvalitetssystemer og revisjon
 • Internkontroll
 • Helse- miljø- sikkerhet (HMS)
 • Achilles JQS  - registrering og oppfølging
 • Hjelp til  å besvare ekstern-revisjoner fra f.eks  Arbeidstilsynet.


Vi har erfaring fra følgende bransjer:

 • avfallshåndtering - sertifisering
 • fiskeoppdrett
 • flyplassdrift
 • bygg- og anleggsbransjen
 • elektro- og elektronisk virksomhet
 • offentlig og privat forvaltning
 • økonomi og administrasjon
 • ledelse av organisasjoner
 • veiledning i intern revisjon av KHMS for fiskefartøy
 • veiledning og revisjon etter brannforskrifter
 • kafe/restaurant

Oversikt


Miljøfyrtårn - fjernet - ikke aktuelt  -  kvalitetssystem å foretrekke hhp miljø


Internkontroll - hjelp til å utføre pålagt internrevisjoner.


HMS - hjelp til å oppfylle internkontrollforskriften


Risikovurdringer - Hvordan unngå skader og ulykker. Avdekke både mennesklige og materielle risikoer.


Kvalistetssystem - bistand til å lage et nytt KS-system eller tilpasse et bransje-utkast.


Revidere leverandører.


Bistand ved lukking av avvik og merknader ved eksternrevisjoner og besvare revisjons-rapporter.
________________________________________________________________


Quality System Manager AS                               Telefon : +47 41907213                                      Org.nr. 999 593 836

Storbuktveien 28                                                 E-post : post@qsm.no   

9620 Kvalsund