Om oss

 

Våre ressurser

 

Daglig leder og seniorkonsulent Jan Sundby er lokalisert i Kvalsund/Hammerfest, er siviløkonom med spesialutdanning med diplom som Risk Manager (RM) fra QMA og internasjonalt kompetansesertifikat/akkrediterte sertifikater som kvalitetsleder (QSM), kvalitetsrevisor (QA) fra EOQ/NFKR. Videre er vi Sertifisør for stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Vi har erfaring med KHMS som revisor og veileder i Avinor, Telenor, kommunale foretak, interkommunale selskap og private foretak.

 

Vi har erfaring fra fiske-oppdrett, flyplassdrift, salg, anleggsbransjen, elektronisk virksomhet, offentlig og privat forvaltning, økonomi og administrasjon, gjennom oppbygging og revisjon av KHMS (kvalitetssystem, helse - miljø - sikkerhet)

 

Quality System Manager AS med samarbeidspartnere kan være din medspiller for ditt foretak eller organisasjon ved og

 • Være en pådriver i arbeidet med å nå selskapets mål for KHMS (Kvalitet og Helse Miljø og Sikkerhet)
 • Risiko-vurderinger i hele prosessen
 • Bidra til null skader som et overordnet mål
 • Bidra til å skape tillit hos kunder og trygghet hos organisasjonens ansatte
 • Følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer.
 • Bistå i oppstarten av kontrakter/prosjekter med å få etablert gode KHMS-rutiner
 • Bistå i arbeidet med at krav i lover/forskrifter og kvalitetsstandarder blir etterlevd
 • Sørge for erfaringsutveksling og forbedringsarbeid innenfor KHMS
 • Gjennomføre revisjoner og granskninger.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av opplæring og informasjon om KHMS
 • Bidra aktivt i interne fora som vedrører KHMS
 • Bidra til å heve fokus på ansvar for foretakets KHMS-rapport og oppfølging av KHMS-resultater
 • Bidra til å utvikle foretakets HMS-politikk og Kvalitetspolitikk
 • Bistå i utvikling, vedlikehold og oppfølging av selskapets ledelses- og styringssystem innenfor Kvalitet, HMS og risikovurderinger
 • Registrere og vedlikeholde/oppdatere ditt selskap i Achilles JQS

 

 

________________________________________________________________

 

Quality System Manager AS Telefon : +47 41907213 Org.nr. 999 593 836

Storbuktveien 28 E-post : post@qsm.no

9620 Kvalsund