Miljøfyrtårn

 

Miljøfyrtårn

 

Vi er godkjent som Sertifisør. Det vil si vi Godkjenner og Regodkjenner organisasjoner som er eller vil bli godkjent som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Sertifiseringen følger beskrivelser i standarden.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis! Se: http://www.miljofyrtarn.no/

For øvrig viser vi til en mer utfyllende beskrivelse i vår hjemmeside om internkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven, risikooversikt og kvalitetssystemer.

 

 

________________________________________________________________

 

Quality System Manager AS Telefon : +47 41907213 Org.nr. 999 593 836

Storbuktveien 28 E-post : post@qsm.no

9620 Kvalsund