Hjem

 

Hva kan vi levere?

 

Quality System Manager AS kan være din foretrukne partner til å gjennomføre intern-revisjon og eksternrevisjon. Hvis du har et Kvalitets- og HMS-system fra før og ønsker å revidere din leverandør, kan vi hjelpe deg med det.

Dersom du ønsker å bygge opp ditt eget Kvalitets- og HMS-system kan vi gjøre det også.

Våre produkter

 • Ny revidering av ISO-9001-2015. Oppdatering og tilpasning.
 • Risikovurdering/risikoanalyse : mer fokusert i ny revidert standard
 • Kvalitetssystemer og revisjon
 • Miljøfyrtårnsertifisør. Godkjenning og regodkjenning av Miljøfyrtårn virksomhet.
 • Internkontroll
 • Helse- miljø- sikkerhet (HMS)
 • Achilles JQS - registrering og oppfølging
 • Hjelp til å besvare ekstern-revisjoner fra f.eks Arbeidstilsynet.

 

Vi har erfaring fra følgende bransjer:

 • avfallshåndtering - sertifisering
 • fiskeoppdrett
 • flyplassdrift
 • bygg- og anleggsbransjen
 • elektro- og elektronisk virksomhet
 • offentlig og privat forvaltning
 • økonomi og administrasjon
 • ledelse av organisasjoner
 • veiledning i intern revisjon av KHMS for fiskefartøy
 • veiledning og revisjon etter brannforskrifter
 • kafe/restaurant

Oversikt

 

Miljøfyrtårn - sertifisering

 

Internkontroll - hjelp til å utføre pålagt internrevisjoner.

 

HMS - hjelp til å oppfylle internkontrollforskriften

 

Risikovurdringer - Hvordan unngå skader og ulykker. Avdekke både mennesklige og materielle risikoer.

 

Kvalistetssystem - bistand til å lage et nytt KS-system eller tilpasse et bransje-utkast.

 

Revidere leverandører.

 

Bistand ved lukking av avvik og merknader ved eksternrevisjoner og besvare revisjons-rapporter.

 

 

 

________________________________________________________________

 

Quality System Manager AS Telefon : +47 41907213 Org.nr. 999 593 836

Storbuktveien 28 E-post : post@qsm.no

9620 Kvalsund